Jonas Eriksson
PUSH Forward

Synopsis

PUSH Forward följer en ung klimataktivists resa från frustration till någon form av hopp i den unga klimatrörelsen som växer fram kring organisationen PUSH Sverige. Filmens längd och ton anpassas till digitala kanaler och syftar till att öka intresset för klimatarbetet och visa vägar framåt för alla de unga som idag känner att de vill göra något, men saknar verktygen att göra det.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00976

Projektmedlemmar

Medverkande