Z Z
x

Synopsis

Med kameran som verktyg söker en son under en helg frigöra sig från en far som vill köpa sig fri. Sonen ämnar bli kvitt sitt arv och konfronterar fadern med alla anledningar därtill.

Det allmänna används för att förändra det privata och det privata i sin tur avtäcker strukturell problematik.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01017

Projektmedlemmar

Medverkande