Ville Gobi
Plikt & Passion

Synopsis

Två män kliver in i koppargruvans hiss.

Den ena är arbetare, den andra är förman.

I mitten av hissen sitter en knapp som styr resans riktning.

Förmannen är gift med arbetarens syster och när arbetaren upptäcker en mystisk såsfläck på förmannens finbyxor ställs resan ner under jord på sin spets.
Under hissens färd utspelas en duell i ord där heder, ära, plikt och passion ställs på spel.

Hissen tar tre minuter upp och tre minuter ner.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-02101

Projektmedlemmar

Medverkande