Marco Glijnis
Panta rhei

Synopsis

Musik är en väsentlig del av kulturen, både nu och historiskt sett, i Dalälvstrakten.

Över tid har människorna, kulturen och musiken förändrats kring älven. Från

fjällen i Dalarnas nordvästliga hörn ända ner till Östersjön vid Skutskär.

Musikstilen förändras i takt med älvens framfart och rör sig från traditionell

musik till det mer moderna.

Den här dokumentären är ett stillsamt porträtt av människorna, miljöerna,

landskapen och främst av allt musiken som vi följer längs med filmens röda tråd –

Dalälven.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-01871

Projektmedlemmar

Medverkande