Ola Rutz
Öronmask

Synopsis

Mycket av den humor som finns i den komedi vi avser att åstadkomma kommer från det rätt absurda ”tänk-om-scenario” som utgår från om fenomenet ”Öronmask” faktiskt skulle innebära att en mask på riktigt satt sig i hjärnan. Denna premiss skapar så klart möjlighet till rätt skruvade scener, men samtidigt tänker vi också att humorn kommer att komma ur dynamiken mellan det absurda och att många scener samtidigt utspelar sig i relaterbara vardagssituationer.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-02199

Projektmedlemmar

Medverkande