• Dokumentär
  • Inspelning
Martin Flink
Lokstallet

Synopsis

Lokstallet är nedlagd lokal där man förr i tiden förvarande lok. Numera fungerar lokalen som en samlingspunkt där bland annat Röda Korset samlas, vissa arbetstränar och andra kan komma och få hjälp på olika sätt. Det här är ett projekt där vi dels får följa Lokstallets kamp om att få finnas kvar, samt ett antal olika karaktärer som på ett eller annat sätt sökt sig till Lokstallet för att arbeta med att hjälpa människor som är i behov av hjälp på olika sätt.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01645

Projektmedlemmar

Medverkande