• Inspelning
Peter Magnusson
Om skogen

Synopsis

OM SKOGEN Trots sin ringa storlek, är Sverige 3e största exportören av trä/papper i världen. 92&% av våra skogar har redan kalhuggits, och är idag virkesplantage. Allt görs med effektiva maskiner, som arbetar dygnet runt. Skogen handlar i grund och botten om ekonomi, inte ekologi. "Du får inte plocka en fridlyst blomma, men du få avverka skogen som den växer". Så fungerar det svenska skogsbruket i praktiken. Att avverka skog bygger på hänsyn under frivillighet, och det är upp till skogsägaren hur skogen brukas. En skogsägare kan i princip utrota all natur som han/hon äger rätt över, utan att ställas till svar. Det är stort sett omöjligt att bli dömd. Sedan Skogsvårdslagen infördes 1994 har ingen fällts för brott mot den. Vår film handlar om skogens betydelse för oss människor, för vårt lands ekonomi och för skogens alla invånare. Somliga säger att skogen brukas, andra säger att den missbrukas. Det finns diametralt motsatta meningar om avverke...

OM SKOGEN

Trots sin ringa storlek, är Sverige 3e största exportören av trä/papper i världen. 92&% av våra skogar har redan kalhuggits, och är idag virkesplantage. Allt görs med effektiva maskiner, som arbetar dygnet runt. Skogen handlar i grund och botten om ekonomi, inte ekologi.

"Du får inte plocka en fridlyst blomma, men du få avverka skogen som den växer". Så fungerar det svenska skogsbruket i praktiken. Att avverka skog bygger på hänsyn under frivillighet, och det är upp till skogsägaren hur skogen brukas. En skogsägare kan i princip utrota all natur som han/hon äger rätt över, utan att ställas till svar. Det är stort sett omöjligt att bli dömd. Sedan Skogsvårdslagen infördes 1994 har ingen fällts för brott mot den.

Vår film handlar om skogens betydelse för oss människor, för vårt lands ekonomi och för skogens alla invånare. Somliga säger att skogen brukas, andra säger att den missbrukas. Det finns diametralt motsatta meningar om avverkerkningsmetoder och i vilken omfattning de skall ske, om vad som anses kortsiktigt och vad som anses hållbart. Knappt två procent av den svenska skogen nedanför fjällskogen är formellt skyddad, resten är ”produktionskog” som avverkas vid mogen ålder, ca 60-80 år. De få procent äldre oskyddad skog som finns kvar huggs också, eftersom det idag råder brist på avverkningsmoget virke. Virket från en sådan gammelskog har mycket hög virkeskvalitet, men blir med stor sannolikhet ändå pappersmassa. Den hänsyn som skogsbolagen skrivit under (FSC) kommer i andra hand, eftersom den är frivillig. Skogsmaskinerna som arbetar i skogen är så tunga att de förstör naturen, och skapar sår som tar hundratals eller tusentals år att läka. Varje skog som avverkas bidrar i samma stund till växthuseffekten. Sverige har idag mer än 2 000 växt- och djurarter som är rödlistade. Dessa djur och växter är akut hotade.

I grund och botten handlar allting om pengar. Inom skogsnäringen pratar man gärna om arbetstillfälle och exportnetto, men idag arbetar nästan ingen i skogen. En skogsmaskin körs dygnet runt i 3-skift och har ersatt det som tidigare tog en hel by att göra. Pengarna som skogen genererar går heller inte längre tillbaka till platsen där de kom ifrån och skapar möjligheter och arbeten, utan plockas ut som i vinster långt borta, ofta utanför Sveriges gränser. Skogen la en gång grunden till vår välfärd, men är idag guldgruva för de som äger aktier i skogsbolagen. Vi vill förstå konsekvensen av den råvaruaxploatering som pågått i våra skogar de sista 150 åren.

Projektets omfattning är stor och föränderlig. Avstånden är stora och kräver flera resor. När en hotad naturskog avverkas, sker det i tysthet. och vi hinner sällan hinner ut till platsen. Vi är just nu i fasen att vi filmat våra huvudpersoner ett par gånger, men dessa behöver fördjupas. Scener måste gestaltas. Det gäller att vara där när det händer. Överhuvudtaget behöver projektet mer tid och fördjupad koncentration till färdig film.

Här är våra huvudpersoner i filmen:

Malin Sahlin (Jämtland), skogshandläggare på Naturskyddsföreningen

Sven Sundqvist (Jämtland), skogsinventerare

Rolf Lundqvist (Dalarna), skogshistoriker, skogsdebattör och författare

Sebastian Kirppu (Dalarna/Värmland), naturinventerare

• Cecilia Berntzen (Värmland), skogsarbetare som arbetar småskaligt med häst

PO Tidholm (Gävleborg), debattör och filmens berättare

Anders Delin (Gävleborg), skogshistoriker

Regissör, fotograf Peter Magnusson, Stockholm

Producent Ewa Cederstam, Stockholm

Klippare Kajsa Grandell, Stockholm

Kompositör Martin Landqvist, Stockholm

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00926

Projektmedlemmar

Medverkande