Kerstin Björsson
Musik ska Byggas utav Glädje

Synopsis

Sensus bedriver med stöd från Allmänna Arvsfonden, HSO Dalarna och Landstinget Dalarnas Vuxenhabilitering projektet Musik ska Byggas utav Glädje. Det är ett projekt vars syfte är att skapa möjligheter för människor med en funktionsnedsättning att utvecklas och stärkas i sin person och motorik genom musicerande. Detta genom att skapa ett metodpaket, sprida och starta upp verksamhet i och utanför Sensus Mellansveriges verksamhet. Innehållet berör de tre områdena METODIK, UTVECKLING OCH EFFEKT samt RESULTAT OCH REFLEKTION. INLEDNING En porträttering av Håkan Johansson och fokus på honom, vem är han, hur kom han in på sitt spår. Andra röster om Håkan och hans arbete. METODIK Skildrar Håkans arbete med eleverna. Hur lägger man upp lektioner, hittar och skapar kreativa lösaningar, vilka metoder används och har utvecklats. Fokus på olika elever och olika metoder att arbeta. UTVECKLING OCH EFFEKT Fokus på eleverna. Hur upplever de att undervisningen och...

Sensus bedriver med stöd från Allmänna Arvsfonden, HSO Dalarna och Landstinget Dalarnas Vuxenhabilitering projektet Musik ska Byggas utav Glädje. Det är ett projekt vars syfte är att skapa möjligheter för människor med en funktionsnedsättning att utvecklas och stärkas i sin person och motorik genom musicerande. Detta genom att skapa ett metodpaket, sprida och starta upp verksamhet i och utanför Sensus Mellansveriges verksamhet.

Innehållet berör de tre områdena METODIK, UTVECKLING OCH EFFEKT samt RESULTAT OCH REFLEKTION.

INLEDNING

En porträttering av Håkan Johansson och fokus på honom, vem är han, hur kom han in på sitt spår. Andra röster om Håkan och hans arbete.

METODIK

Skildrar Håkans arbete med eleverna. Hur lägger man upp lektioner, hittar och skapar kreativa lösaningar, vilka metoder används och har utvecklats. Fokus på olika elever och olika metoder att arbeta.

UTVECKLING OCH EFFEKT

Fokus på eleverna. Hur upplever de att undervisningen och musicerandet påverkar dem, har de upplevt någon skillnad? Skildring av utveckling under lång tid. Kompletterande kommentarer från Håkan, anhöriga/kontaktpersoner mfl.

RESULTAT OCH REFLEKTION

Vad har undervisningen gett, vilka mål har satts upp och hur har man arbetat mot dem. Vad har det gett för resultat, tankar kring det. Ev komplettera med elevernas eget material som de skapat – ”bonusmaterial”.

AVSLUTNING

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00631

Projektmedlemmar

Medverkande