Isabelle Edouart Palm
Minska alkoholkonsumtion bland högskolestudenter

Synopsis

Vårt projekt ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen bland högskolestudenter. Vi vill upplysa studenter till en smartare alkoholkultur och minska grupptrycket. Då många nyblivna studenter ofta känner en press på att de måste vara med och dricka alkohol i sitt studentliv, vill vi ge ett budskap på att det inte alls behöver vara så. Man behöver inte dricka bara för att man studerar, eller åtminstone behöver man inte dricka så stora mängder som det görs idag. Vi vill få studenter att dricka mindre, eller avstå från att dricka så ofta. För att få ut detta budskap vill vi göra en kortfilm som illustrerar hur det kan gå till en kväll då en student väljer att dricka trots att hen kanske borde stanna hemma och plugga istället tex. Genom att också lägga in humor i filmen tror vi att det kan nå ut bättre. Vi vill att filmen ska vara så pass unik så att den påverkar studenten vid ett beslut om att gå ut att festa eller studera.

Vårt projekt ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen bland högskolestudenter. Vi vill upplysa studenter till en smartare alkoholkultur och minska grupptrycket. Då många nyblivna studenter ofta känner en press på att de måste vara med och dricka alkohol i sitt studentliv, vill vi ge ett budskap på att det inte alls behöver vara så. Man behöver inte dricka bara för att man studerar, eller åtminstone behöver man inte dricka så stora mängder som det görs idag. Vi vill få studenter att dricka mindre, eller avstå från att dricka så ofta.

För att få ut detta budskap vill vi göra en kortfilm som illustrerar hur det kan gå till en kväll då en student väljer att dricka trots att hen kanske borde stanna hemma och plugga istället tex. Genom att också lägga in humor i filmen tror vi att det kan nå ut bättre. Vi vill att filmen ska vara så pass unik så att den påverkar studenten vid ett beslut om att gå ut att festa eller studera.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00835

Projektmedlemmar

Medverkande