jan-olof nilsson
Lucky Strike

Synopsis

Lucky Strike

En film om ett antal svenska kvinnors möten med internerade amerikanska flygare i Dalarna 1943 – 1945. Några av dem följde efter kriget med sina män till ett nytt liv på andra sidan Atlanten, medan andra blev lämnade att föda ett barn i ensamhet och utanförskap. Avsikten med filmen är att visa exempel på främmande kulturpåverkan i Dalarna och Sverige, lyfta fram demokratiska och allmänmänskliga värderingar under en omvälvande tid och belysa möten mellan människor av olika nationaliteter i ett Sverige i skuggan av kriget, samt lyfta fram den enskilda människans betydelse i ett historiskt sammanhang.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00867

Projektmedlemmar

Medverkande