• Dokumentär
  • Idestadiet
Jerker Eriksson
Läger 4: Älgberget

Synopsis

Under andra världskrigets svenska neutralitet pågick en kamouflerad verksamhet runt om i vårt land. Den gick under namnet ”Polititroppene” och leddes av Harry ”Revolver-Harry” Söderman, något av en svensk Indiana Jones-karaktär och grundare av SKA, Statens Kriminaltekniska Anstalt. Polititroppenes offentliga beskrivning var att utbilda norska polismän men den verkliga verksamheten bestod i att träna norska motståndsmän så att de skulle kunna vara behjälpliga i återtagandet av hemlandet från ockupationsmakten Tyskland. De läger som utgjorde denna verksamhet var utspridda över landet och ett av dem var Älgberget i skogen mellan Dala-Järna, Leksand och Dala-Floda. Här utbildade man sabotörer mellan 1943–45. Trots att lägret, p.g.a. sin funktion, var en av de hemligaste träningsplatserna för polititroppene så visste tyskarna en hel del. Nu och då överflögs platsen av tyska spionplan men framförallt avslöjade man en spion i lägret som sägs ha förs...

Under andra världskrigets svenska neutralitet pågick en kamouflerad verksamhet runt om i vårt land. Den gick under namnet ”Polititroppene” och leddes av Harry ”Revolver-Harry” Söderman, något av en svensk Indiana Jones-karaktär och grundare av SKA, Statens Kriminaltekniska Anstalt. Polititroppenes offentliga beskrivning var att utbilda norska polismän men den verkliga verksamheten bestod i att träna norska motståndsmän så att de skulle kunna vara behjälpliga i återtagandet av hemlandet från ockupationsmakten Tyskland. De läger som utgjorde denna verksamhet var utspridda över landet och ett av dem var Älgberget i skogen mellan Dala-Järna, Leksand och Dala-Floda. Här utbildade man sabotörer mellan 1943–45.

Trots att lägret, p.g.a. sin funktion, var en av de hemligaste träningsplatserna för polititroppene så visste tyskarna en hel del. Nu och då överflögs platsen av tyska spionplan men framförallt avslöjade man en spion i lägret som sägs ha försvunnit. Trots att de få överlevarna idag är runt 95 år är det fortfarande ingen som vill berätta om vad som försiggick i lägret vid Älgberget. Det var brinnande krig och man levde för att överleva och frita sitt land. Vad är det för historia som ligger dold under mossan i skogen vid Älgberget?

Det jag vill göra är att ta reda på hur livet vid Älgbergslägret såg ut, vilka intriger och maktspel som utspelade sig, vad det var som gjorde att en del norrmän valde att stanna när kriget var slut samt om några hjältedåd skett som har en direkt koppling till de som var stationerade här. Berättelsens djupare innebörd handlar om hur vi efter ganska kyliga och korttänkta gärningar mot våra medmänniskor mjuknade och började se varandra som syskonfolk. Detta vill jag lyfta upp till ytan och dagens samhälle och flyktingström.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01646

Projektmedlemmar

Medverkande