Torbjorn allard
Jesus hade fel

Synopsis

I denna dokumentär vill vi skildra en kvinnlig präst som verkar på svensk landsbygd, Maria E Norberg. Maria blir buren fram i sin vardag av en gudstro, en elrullstol och en handfull assistenter. Maria är en intellektuell, humoristisk och troende kvinna som sedan födseln har ett speciellt funktionshinder, hon saknar känsel och har till följd av det mist många kroppsliga förmågor. Maria är en mycket uppskattad predikant i det landsbygdspastorat, Töreboda, där hon tjänstgjort i snart tio år. Genom sin personlighet, sitt beroende av andra, och den sårbarhet som hon genom sitt varande i världen gestaltar Maria mänsklig utsatthet och kapacitet, aktiverar mångas tacksamhet och aktsamhet om gåvor och förmågor som många tar för givet – och påminner vad som är viktigt med att vara människa. Vi vill skildra Marias personlighet och särart, berätta om hennes vardag och yrkesliv som landsbygdspräst. Skildra den trakt hon verkar i, norra Västergötland, och i...

I denna dokumentär vill vi skildra en kvinnlig präst som verkar på svensk landsbygd, Maria E Norberg. Maria blir buren fram i sin vardag av en gudstro, en elrullstol och en handfull assistenter. Maria är en intellektuell, humoristisk och troende kvinna som sedan födseln har ett speciellt funktionshinder, hon saknar känsel och har till följd av det mist många kroppsliga förmågor. Maria är en mycket uppskattad predikant i det landsbygdspastorat, Töreboda, där hon tjänstgjort i snart tio år. Genom sin personlighet, sitt beroende av andra, och den sårbarhet som hon genom sitt varande i världen gestaltar Maria mänsklig utsatthet och kapacitet, aktiverar mångas tacksamhet och aktsamhet om gåvor och förmågor som många tar för givet – och påminner vad som är viktigt med att vara människa.

Vi vill skildra Marias personlighet och särart, berätta om hennes vardag och yrkesliv som landsbygdspräst. Skildra den trakt hon verkar i, norra Västergötland, och inte minst samtala med Maia om kropp, känslor, frihet, rörelse, sorg och tro.

Vi tänker oss att filmen skall vara poetisk och teologisk, att en reflektion om det gudomligas närvaro i världen är genomgående.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-02171

Projektmedlemmar

Medverkande