Ewa Cederstam
Jag och mina Halleluja släktingar

Synopsis

Dagens kristna i Sverige - Vem är de? Varför pratar vi oftare och hellre om muslimer och islam än vår egen kristna identitet? Var blev min egen barnatro av? Hur förhåller jag mig till det kristna budkapet? Vad är egentligen att var kristen idag, en bit in på 2000-talet i Sverige? Jag vill få möjlighet att påbörja en undersökning, en film och en roadmovie där jag möter kristna runtom i Sverige, dels mina egna släktingar, dels andra människor som på olika vis bekänner sig till den kristna tron. Och jag vill undersöka livets val i förhållande till religionen man valt, kristendomen. Jag kallar min nya film forskning och idé för: "Jag och mina halleluja släktingar". Filmen tar avstamp i bland annat i min släkts ovilja att diskutera religion. Hur vi förhåller vi oss till vår kristna kontext, det som vi växt upp med i här i Sverige? Jag vill ge en större bild och på något vis väcka frågan om det på 2000-talet är möjligt att vara kristen? Jag vill ge...

Dagens kristna i Sverige - Vem är de? Varför pratar vi oftare och hellre om muslimer och islam än vår egen kristna identitet? Var blev min egen barnatro av? Hur förhåller jag mig till det kristna budkapet? Vad är egentligen att var kristen idag, en bit in på 2000-talet i Sverige?

Jag vill få möjlighet att påbörja en undersökning, en film och en roadmovie där jag möter kristna runtom i Sverige, dels mina egna släktingar, dels andra människor som på olika vis bekänner sig till den kristna tron. Och jag vill undersöka livets val i förhållande till religionen man valt, kristendomen.

Jag kallar min nya film forskning och idé för: "Jag och mina halleluja släktingar". Filmen tar avstamp i bland annat i min släkts ovilja att diskutera religion. Hur vi förhåller vi oss till vår kristna kontext, det som vi växt upp med i här i Sverige? Jag vill ge en större bild och på något vis väcka frågan om det på 2000-talet är möjligt att vara kristen?

Jag vill ge mig ut på en filmisk resa och samtidigt söka svaret inåt. Vem är vi och var är vi på väg? Varför väljer vissa kristendomen och religionen för att söka vägen i livet? Filmen är absolut ingen okritisk hyllning utan hålls samman snarare av en ifrågasättande grundton. Av kristendomen men med en förståelse för vissa människors val av tron på en kristen Gud som den enda rätta vägen. Jag vill vrida och vända. Jag vill varken fördöma eller okritisk icke-reflektera. Jag vill med min nya film väcka existentiella frågor, var vi är på väg!

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00684

Projektmedlemmar

Medverkande