Anders Jansson
Hälsingegården Världsarvet

Synopsis

HÄLSINGEGÅRDEN är en dokumentärfilm som gestaltar och berättar om vårt nya svenska materiella och immateriella kulturarv. Det finns sju utvalda världsarvsgårdar som FN- organet UNESCO klassat som "ovärderliga för hela mänskligheten". Men i hela landskapet finns tusental. Berättelsen om den genuina Hälsingegården tar oss hela vägen från de historiska källorna från 1700 talet via 1900-taletsindustrialisering av jordbruket - dvs samhället - bondekulturen och människors livsförhållanden - till dagens svenska EU- gemenskap. Hälsingegården har fått en unik världsstatus med sina originellt målade interiörer, (ofta skapade av kringresande målare från Dalarna) och stora timmerbyggnader som inte liknar något annat i världen. En förmögen bondekultur som bottnar i ett slitsamt egenarbete där man var beroende av billig arbetskraft och att kunna odla sin egen mat och sitt eget foder för djuren. Skogen gav ekonomisk stabilitet och linodlingen gav överflöde...

HÄLSINGEGÅRDEN är en dokumentärfilm som gestaltar och berättar om vårt nya svenska materiella och immateriella kulturarv. Det finns sju utvalda världsarvsgårdar som FN- organet UNESCO klassat som "ovärderliga för hela mänskligheten".

Men i hela landskapet finns tusental.

Berättelsen om den genuina Hälsingegården tar oss hela vägen från de historiska källorna från 1700 talet via 1900-taletsindustrialisering av jordbruket - dvs samhället - bondekulturen och människors livsförhållanden - till dagens svenska EU- gemenskap.

Hälsingegården har fått en unik världsstatus med sina originellt målade interiörer, (ofta skapade av kringresande målare från Dalarna) och stora timmerbyggnader som inte liknar något annat i världen. En förmögen bondekultur som bottnar i ett slitsamt egenarbete där man var beroende av billig arbetskraft och att kunna odla sin egen mat och sitt eget foder för djuren. Skogen gav ekonomisk stabilitet och linodlingen gav överflödet på bordet och möjliggjorde både tillbyggnad och färggrann utsmyckning av brokvistar och dekorerade festsalar med möblerade rum.?

Filmen är en resa genom en till synes märklig och fascinerande estetisk värld.

Rörliga bilder av vackra och färgsprakande interiörer som vittnar om tid för skapande i trä och textilier. En inredningskonst som kommande årtionden inte kommit i närheten av.

Men bakom varje husfasad döljer sig många livsavgörande beslut, myter och människoöden. Kanske var det så att gårdens och byggnadernas fortlevnad som skapade en ekonomisk överlevnad i bondesamhället via generationer var viktigare än ett enda människoliv? Så hur ser verkligheten ut idag?

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00699

Projektmedlemmar

Medverkande