Per Zetterfalk
Grim Reality

Synopsis

GRIM REALITY är en samhällskritisk historia som tränger bakom kulisserna i medievärlden för att få syn på drivkrafterna bakom och konsekvenserna av de alltmer upptrissade villkoren för offentligheten, som påverkar oss alla.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00632

Projektmedlemmar

Medverkande