Anna Lundholm
Drömspelet

Synopsis

Olivia lever ensam med ett spädbarn hon inte känner någon kärlek till. Hon flyr, i förlossningsdepressionen, verkligheten och skapar ett utopiskt familjeliv i ett dataspel. Spelet tar allt större plats i hennes liv och snart tappar hon greppet om var verkligheten slutar och den virtuella världen tar vid. Ett spädbarn dör, det virtuella eller det verkliga? När hennes tillvaro rasar samman börjar känslorna för barnet växa...

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00973

Projektmedlemmar

Medverkande