Niklas Nieminen
Den mänskliga faktorn

Synopsis

Projektet jag vill genomföra är ett dokumentärfilmsprojekt som är lite som ett socialt experiment också. Jag vill agera journalist där jag under ett antal möter och via ett antal telefonsamtal möter och tar del av tre olika personers tankar kring livet, existensen och djupt mänskliga ting så som drömmar, mål, värderingar, minnen. Jag tänker ställa ett antal frågor så som "Vad är meningen med livet enligt dig?" "när var du som mest glad?" "berätta om en händelse som format dig till personen du är idag?" osv. Dessa personer kommer vara från olika samhällsklasser, grupper och av olika ålder och kön. Jag vill utforska vad som skiljer oss åt och vad som är likadant oss emellan som människor.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01899

Projektmedlemmar

Medverkande