Torkel Lundberg
Den helige i päls

Synopsis

Vi gör en film för SVT om relationen mellan björn och människa. Filmen baseras främst på intervjuer med samiska traditionsbärare, björnkännare och forskare vid Skandinaviska björnprojektet. Tanken är att avspegla ett förhållande till djur och natur som bygger på en ömsesidig respekt . Filmen kommer lika mycket vara ett porträtt av björnen som av de människor som bebor landskapet.

Syftet med filmen är att lyfta fram de uråldriga förhållningssätt och berättelser som funnits och finns i den samiska kulturen. Idag utbreder sig en rädsla i samhället för det vilda och otämjda som avspeglas i en bristande respekt för naturen. Denna rädsla har skapat den återvändsgränd som mänskligheten idag står inför.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00639

Projektmedlemmar

Medverkande