Elin Högberg
Den civile soldaten

Synopsis

Hur påverkas man av krig? Krig är något som känns så långt borta för de flesta svenskar i dagens samhälle. Men det finns människor i Sverige som dels kommer från krigsdrabbade länder men också som har åkt till de som soldater för att hjälpa till med att göra situationen bättre. Det kan vara svårt för oss att föreställa sig hur det är och vad man upplever och detta är något vi vill öppna upp ögonen för. Vår tanke är att göra en dokumentär om svenska soldater som har varit i Afghanistan. Vi vill skildra hur det har påverkat deras liv när de kommer tillbaka till Sverige. Hur mår de? Hur tas de om hand? Hur har kriget påverkat dem? Vi vill följa en soldat, gärna flera. Vi har även tankar om att även prata med deras anhöriga, psykologer samt Nina Ekman, veteransamordnare på Amfibieregementet. Sverige har sedan 2006 haft en militär styrka i Afghanistan med säte i staden Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistan regering med att åstadkomma s...

Hur påverkas man av krig? Krig är något som känns så långt borta för de flesta svenskar i dagens

samhälle. Men det finns människor i Sverige som dels kommer från krigsdrabbade länder men

också som har åkt till de som soldater för att hjälpa till med att göra situationen bättre. Det kan vara svårt för oss att föreställa sig hur det är och vad man upplever och detta är något vi vill öppna upp ögonen för.

Vår tanke är att göra en dokumentär om svenska soldater som har varit i Afghanistan. Vi vill skildra

hur det har påverkat deras liv när de kommer tillbaka till Sverige. Hur mår de? Hur tas de om hand?

Hur har kriget påverkat dem? Vi vill följa en soldat, gärna flera. Vi har även tankar om att även

prata med deras anhöriga, psykologer samt Nina Ekman, veteransamordnare på Amfibieregementet.

Sverige har sedan 2006 haft en militär styrka i Afghanistan med säte i staden Mazar-e-Sharif.

Uppdraget är att stötta Afghanistan regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade

landets civilbefolkning. Tanken är att den afghanska staten ska kunna stå på egna ben. I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet i Mazar-e-Sharif med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan. Ett ansvar som successivt har lämnat över till de Afghanska myndigheterna.

All försvarsmaktens personal som tjänstgjort utomlands kallas för utlandsveteraner, dessa har Försvarsmakten ett särskilt ansvar för enligt lag. De har rutiner för att förebygga och upptäcka ohälsa hos sina utlandsveteraner.Varje förband har lokala veteransamordnare som kan ge råd och stöd för olika funderingar och problem som kan uppstå efter tjänstgöringen.

De frågor som vi har tänkt ställa är främst personliga frågor om upplevelsen och hur den har

påverkat dem. Hur ser deras liv ut nu när de är hemma i Sverige? Vi kommer även att prata med en

veteransamordnare om Försvarsmaktens arbete för veteranerna. Med soldatens nära och kära för att se om de har påverkats och hur de upplever att soldaten själv har påverkats. Samt med en psykologom soldatarbetet utomlands ur en medicinsk synvinkel.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00838

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare