Kersti Grunditz Brennan
Blod

Synopsis

Två kvinnor tvingas möta döden. Deras kroppar blir slagfält för en kamp mot sjukdom och åldrande. Deras vapen är lust och längtan. Med svart humor, brutal uppriktighet och skapandet som bränsle försonas de med livets och blodets obönhörliga krafter. BLOD är ett visuellt poem med en krets av historier som griper in i och öppnar sig mot varandra. Filmen handlar om livets ändlighet, pendlar mellan avgrundsdjupt och trivialt, rör sig i spänningen mellan smärta och humor. Associativt och förtätat. Surrealistiskt och poetiskt. Skiftar stil och tonläge hej vilt. Både drömartat och konkret. Med den här filmen vill vi ifrågasätta de gränser samhället satt upp för kvinnan och berätta om kroppsliga erfarenheter som delas av halva jordens befolkning – aborter, missfall, graviditeter och klimakterier. Tillstånd på liv och död som inte så ofta får plats i konsten. Med sina högst privata, intima äcklighet. Ambitionen är att filmen ska bli gränslös, smär...

Två kvinnor tvingas möta döden.

Deras kroppar blir slagfält för en kamp mot sjukdom och åldrande. Deras vapen är lust och längtan.

Med svart humor, brutal uppriktighet och skapandet som bränsle försonas de med livets och blodets obönhörliga krafter.

BLOD är ett visuellt poem med en krets av historier som griper in i och öppnar sig mot varandra. Filmen handlar om livets ändlighet, pendlar mellan avgrundsdjupt och trivialt, rör sig i spänningen mellan smärta och humor. Associativt och förtätat. Surrealistiskt och poetiskt. Skiftar stil och tonläge hej vilt. Både drömartat och konkret.

Med den här filmen vill vi ifrågasätta de gränser samhället satt upp för kvinnan och berätta om kroppsliga erfarenheter som delas av halva jordens befolkning – aborter, missfall, graviditeter och klimakterier. Tillstånd på liv och död som inte så ofta får plats i konsten. Med sina högst privata, intima äcklighet. Ambitionen är att filmen ska bli gränslös, smärtsam, rolig och hänsynslös.

Filmen spelas in parallellt med att den skrivs. Baserad på upplevelser regissörerna delar, tar den avstamp i en långt ifrån realistisk tolkning av världen omkring dem. De spelar alla roller och håller i alla konstnärliga funktioner för att inte tappa makten över tolkningen av sina egna verkligheter.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01512

Projektmedlemmar

Medverkande