Sari Hamsho
Blatte

Synopsis

En kortiflm som placeras i genren Drama och utspelar sig i Falun.

Filmen berättar om Sara, en 9-årig flicka. Född och uppvuxen i Sverige. Hennes förlärdrar kommer från Libanon. Sara är oskyldigt omedveten om omgivningens fördomar och främlingsfientligheten som präglar samhället. Sara har fått i uppdrag att sälja majblommor. En dag går hon in till en Caféteria för att sälja sina majblommar. Hon får tillstånd av cafébiträdet att sälja till kunderna varpå hon går fram till ett bord, men när caféägaren får syn på Sara blir hon upprörd och kallar på henne för att sätta henne på plats. Biträdet nekar att hon gett Sara tillstånd rädd för att hamna i dålig dager framför chefen. Nu sätts Saras självförtroende och självkänsla på spel, hon blir kränkt och diskriminerad.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00910

Projektmedlemmar

Medverkande