Tove Törngren
Arbetsnamn: Digital historia

Synopsis

Idé/bakgrund Vi vill göra en serie filmer om sju minuter var som tar upp den digitala världens historia, nutid och framtid. Filmerna riktar sig till barn från mellanstadieåldern och uppåt. För dagens unga är det digitala samhället en självklarhet. De har ingen känsla för att samhället såg helt annorlunda ut för bara 15 år sedan. Vi vill sätta in det i ett sammanhang, både historiskt, tekniskt och socialt. Vi gör en djupdykning med början i forntida maskiner som till exempel den grekiska Antikytheramaskinen via1800-talets Charles Babbages och Ada Lovelaces via den första elektroniska transistorn fram till dagens uppkopplade samhälle. Sedan fortsätter vi med att blicka framåt. Områden där vi just nu befinner oss i en brytpunkt är robotar, självkörande bilar och drönare och virtuella verkligheter. Inom de här områdena kommer vi snart att se konkreta förändringar i samhället. Längre bort men redan påbörjat är det stora förändringar som cyberneti...

Idé/bakgrund

Vi vill göra en serie filmer om sju minuter var som tar upp den digitala världens historia, nutid och framtid. Filmerna riktar sig till barn från mellanstadieåldern och uppåt.

För dagens unga är det digitala samhället en självklarhet. De har ingen känsla för att samhället såg helt annorlunda ut för bara 15 år sedan. Vi vill sätta in det i ett sammanhang, både historiskt, tekniskt och socialt.

Vi gör en djupdykning med början i forntida maskiner som till exempel den grekiska Antikytheramaskinen via1800-talets Charles Babbages och Ada Lovelaces via den första elektroniska transistorn fram till dagens uppkopplade samhälle. Sedan fortsätter vi med att blicka framåt. Områden där vi just nu befinner oss i en brytpunkt är robotar, självkörande bilar och drönare och virtuella verkligheter. Inom de här områdena kommer vi snart att se konkreta förändringar i samhället.

Längre bort men redan påbörjat är det stora förändringar som cybernetik, det vill säga hopkoppling mellan datorsystem, robotar och mänskliga sinnen, samt ännu längre fram vad artificiell intelligens kan betyda.

Filmerna skapar på ett begripligt sätt även för barn i mellanstadieåldern en mental brygga mellan då och nu. Det faktum att den mänskliga hjärnan sett likadan ut vilket inte alltid känns så lätt att greppa med tanke på hur olika vi lever. Men dagens digitala utveckling är ett svar på samma mänskliga behov som alltid funnits.

Fakta-ämnesrubriker

Exempel på vad vi vill ta upp är

Historia

1. Förhistoriens datorer

2. Den moderna datorns ursprung

3. Från stordatorer till smarta klockor och virtuell verklighet.

4. Nätverk

5.Cybernetik, robotar och artificiell intelligens

6. Hackare och it-säkerhet.

Teknik

1. Hur fungerar en dator

2. Hur fungerar en processor och det digitala räknesättet

3. Vad är programmering, högnivåspråk, lågnivåspråk osv.

4. Hur fungerar nätverk, internet.

5. Framtidens datorer, hur fungerar de? Kvantdatorer, biologiska datorer.

Samhälle och kultur

1. Hur påverkas vår kommunikation? Våra möjligheter att uttrycka oss, att nå ut (musik, film, sociala medier, epost).

2. Åtkomst till kunskap och information (samt felaktig kunskap och källkritik)

3. Digital övervakning, anonymisering, mänskliga rättigheter, kryptering.

4. Cybernetik, robotar och artificiell intelligens

5. Spel och virtuella verkligheter, hur påverkar det oss?

Form

Vi vill experiementera oss fram till en form som är stark såväl visuellt som ljudmässigt. Därför kommer vi att lägga mycket arbete på formen i idéstadiet. Det handlar om att hitta rätt illustrationer, animationer och rätt känsla i de dramatiserade scenerna. Även om filmen är dokumentär kommer vi att arrangera inspelningarna så att vi kan levandegöra historien på ett sätt som når fram.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-00978

Projektmedlemmar

Medverkande