Maria Ljuslin
2054

Synopsis

År 2054. Golfströmmen har stannat, inom en hundraårsperiod närmar sig en ny istid. Nordeuropa har avbefolkats av ett rått ogästvänligt klimat. Många miljoner nordbor har sökt asyl i länder söderut och många utvecklingsländer har valt att stänga sina gränser.

Familjen Sager har valt att stanna kvar i Sverige. De vägrar överge sitt familjeföretag, ett elbolag som tillhandahåller icke-förnybar el. Men avfolkningen har tvingat företaget på knäna och situationen för familjen är till slut ohållbar. De köper sig en plats i en container på ett lastfartyg för att ta sig vidare söderut.

Men vad väntar dem vid ankomst?

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00841

Projektmedlemmar

Medverkande