Maja Lindström
00-Tal Barn

Synopsis

Ett samtal under en cykelfärd mellan en mamma och hennes son om tillväxtdrömmar, vårt oljeberoende och hur enormt kortsiktigt vi lever.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00709

Projektmedlemmar

Medverkande