Filmteam som arbetar med ljussättning sett uppifrån

Snabba filmstödet

Genom vårt projektstöd kan vi bland annat ge ekonomiskt medel, låna ut teknik och förmedla coachstöd.

Snabba filmstödet är till för oetablerade filmare. Åldern på filmaren är inte avgörande, utan erfarenheten. Stödet ges INTE till långa produktioner över 60 minuter, se då istället stödformen samproduktion.

Snabba filmstödet i pengar ligger oftast på ett par tusen kr till max 15.000kr och är tänkt att möjliggöra en inspelning genom att täcka lite kringkostnader vid en inspelning eller förproduktion. 

Snabba filmstödet ska även ge möjlighet för unga personer (16-26 år) i Dalarna att prova nya idéer och främja kreativitet inom kulturområdet. Maxbelopp 5000:- 

Ansökningarna bedöms bl. a. utifrån, regional angelägenhet, nytänkande, kreativitet och engagemang.

Skapa en användare alternativt logga in på ditt redan skapade konto och därifrån skapa ett projekt. Du kan även välja till att lägga till teknikstöd i din ansökan, alternativt enbart söka teknikstöd. 

Söker du stöd för första gången, läs först "Att söka stöd".

Konsulent för Snabba filmstödet Diana Walve.


Foto: Julia Qvarnstöm