Att söka stöd

Att söka stöd

Hur söker jag stöd? 

1. För att söka stöd av oss behöver du skapa en användare eller logga in på ditt redan skapade konto.
2. Därefter skapar du ett projekt (klicka här eller välj "skapa projekt" i profilmenyn till vänster) som du kan söka stöd med. Där kan du sen ladda upp dina ansökningsdokument. Se checklistan för vilka dokument som behövs på respektive stödinformation. 
Deadlines för ansökningar

Växthusstöd och rena teknikstöd delas ut löpande under året. Samproduktion kan sökas fyra gånger per år. Sista datum för ansökningar för samproduktion för 2020 är 17e februari, 11e maj, 23e september och 9e november. Beslut ges inom två veckor efter respektive ansökningsdatum via mejl. Vem och vilka projekt kan söka stöd hos Film i Dalarna?

Filmen måste ha en koppling till Dalarna. Filmare kan ha vuxit upp i eller vara bosatt i Dalarna, filmen handlar om en person eller plats i Dalarna eller att filmen spelas in i Dalarna.

Stöd för musikvideo, reklamfilm och informationsfilm
Film i Dalarnas uppdrag och fokus ligger på den filmiska berättelsen. Vi stöttar därmed inte musikvideo, reklamfilm och informationsfilm, där det oftast finns en kommersiell beställare bakom produkten. Undantagsfallet är om en musikvideo har ett mycket tydligt berättande, då är det möjligt att söka stöd. Självklart så söker man i konkurrens med alla andra ansökningar, vilket gör att det krävs ett manus eller synopsis och en stark berättelse.

Stöd till studenter
Film i Dalarna stöder inte filmer som görs inom ramen för en utbildning. Undantag är examensfilmer med stark koppling till Dalarna, där man kan söka växthusstöd eller samproduktionsstöd om filmen uppfyller respektive stöds kriterier. För filmer som görs utanför skolans ramar, t.ex. under sommaruppehåll, av studenter kan man söka växthusstöd. Vad noga att ange din studiesituation i ansökningstexten (årskurs, om filmen är del av utbildning eller ej, examensfilm e.t.c.).  


Vad innebär de olika stöden?

1. Talangsstöd kort fiktion- och dokumentärfilm 

Vårt kortfilms-/utvecklingsstöd för kort fiktion och dokumentär där vi hjälper oetablerade filmare. Åldern på filmaren är inte avgörande, utan erfarenheten. Växthusstödet kan vara både teknisk och ekonomiskt stöd samt coachning av våra erfarna filmkonsulenter. Växthusstödet ligger oftast på ett par tusen kr (max 10.000kr) och är tänkt att möjliggöra en inspelning genom att täcka kringkostnader vid en inspelning eller manusutveckling. Du kan även välja till att söka teknikstöd inom ditt växthusstöd. Läs mer under "Talangsstöd" i menyn.

2. Samproduktion fiktion- och dokumentärfilm

Film i Dalarna går in som samproducent (delägare) i filmproduktioner tre-fyra gånger per år. Stödet ges till större produktioner eller till erfarna filmare. Detta stöd kräver mer av produktionen och mer information i själva ansökan, samt att sökanden har ett företag. Film i Dalarna har ingen övre beloppsgräns för samproduktion. Desto högre stöd som stöds, desto högre krav på produktionen och ansökan ställs. Om produktionen saknar bekräftad distribution brukar dock finansieringsbeloppen bli lägre, 20.000 - 40.000 kr. Sökande ska ha företag. Även till detta stöd kan man välja till att ansöka om ett teknikstöd. Läs mer under "stöd samproduktion" i menyn.


3. Teknikstöd

Vi har viss utrustning för utlåning och uthyrning. För att söka teknikstöd måste du skapa ett projekt. Om du även söker ekonomiskt stöd (se ovan) så gör du din teknikstödsansökan genom för det aktuella stödet. Läs mer under "tekniksstöd" i menyn.


4. Manusutvecklingsstöd

Film i Dalarna kan erbjuda flera former av stöd vid utveckling. Utvecklingsstöd handlar i de flesta fall om manuscoaching. I undantagsfall kan mindre ekonomiska summor sökas. Men då ska en kontakt först etablerats med en representant från Film i Dalarna innan ansökan sker. Kontakt någon av våra konsulter för mer information. Gå till kontaktuppgifter.Hur bedömer Film i Dalarna min ansökan?

Kopplingen till Dalarna är viktig eftersom vi är ett regionalt resurscenter. Därefter görs en bedömning av projektet utifrån det material som skickats in till oss. Bedömningen görs av en grupp och tar hänsyn till hantverksskicklighet, originalitet och berättelsens övriga styrkor. En väl presenterad projektidé behöver inte vara lång, men genomarbetad. Kan jag söka stöd igen?

Om du har förändrat ditt projekt på ett omfattande sätt, har nytt material i ansökan eller om du på grund av förändrade omständigheter under inspelningsprocessen (gäller främst dokumentärfilm) behöver söka mer stöd så är det möjligt att söka igen. Nytillkomna distributörer kan också ge möjlighet till en ny ansökan. Mejla då den filmkonsulent som är aktuell så kan denne återaktivera ditt projekt för en ny ansökan. Undvik att skapa flera projekt för samma film. Generellt sett så prioriteras dock nya projekt.