Karin Johansson
Workshop Filmfestival

Synopsis

Under vår BUFF Filmfestival Dalarna kommer vi under lördagen 19 oktober hålla en workshop i animering. Pedagogerna kommer att vara: Filmlärarna Bus Karin Johansson och Alfonso Ågren, Teater- och filmläraren Uno Härdell samt bildläraren Sylvia Måsan. Eleverna kommer att få tillverka sina egna figurer i aningen lera och/eller rita och klippa Egan figurer. vi kommer att bistå med dockor och kulisser för de som vill. Vi önskar låna ett iPad-kit av Film i Dalarna för denna dag.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01737

Projektmedlemmar

Medverkande