Sanne Öberg
Vändpunkten

Synopsis

När Lama var 20 år tvingades hon lämna det land hon vuxit upp i. Hon har sedan dess försökt att bygga upp ett nytt liv i ett främmande land, med ett främmande språk. Hon har nu levt i Sverige i fyra år och fem månader. Den här dokumentären är en mycket personlig skildring av den resa som Lama gjort, både när det kommer till de yttre förändringarna som det har inneburit att komma till ett nytt land, men framför allt den inre resan hon har gjort.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01540

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare