Johan Vallin
The Forgotten World

Synopsis

Denna film handlar om en flicka vid namn Annabelle men framförallt om de möten hon genomgår samt de ringar på vatten hon medför. Den är en film om miljö, sociala problem och om vetenskapliga teorier tagna till sin spets. Film 1 handlar mestadels om sociala problem.

Tidslinje

Tiden börjar vid 1880 då Annabelle föds.

1894 flyr hon från sitt barnhem. 2 Poliser introduceras som man också får följa med i deras sökande efter flickan.

Senare är Annabelle i den mindre staden Brickstone.

Hon går i skola och träffar på en varelsekatt som pratar med henne.

Vid 15 årsålder kliver hon in i den andra världen.

Filmen är tänkt att göras i samarbete med animeringsteam och gärna i samarbete med Film i Dalarna när det kommer till kritan. Nu i uppstarten är projektet tänkt att göras i juni-juli och där få guidning i manus-stadiet.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-01528

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare