Johan Palmcrantz
Steget in i framtiden

Synopsis

Planerar att göra en film som jag tänkt kalla Steget in i framtiden. Filmen ska handla om den teori som går ut på att det ohållbara samhället är resultatet av kulturfattigdom! Utgångspunkten är den här teorin. Utifrån den har jag tänkt titta på kulturen i konsumtionssamhället. I dagens samhälle har vi en utbredd bild av kulturen som något som enbart har med konst och musik att göra, när kulturen egentligen handlar om i princip alla mänskliga aktiviteter. Upplägg: Problemformulering. Historisk tillbakablick. Beskrivning av dagsläget och förslag och exempel på lösningar. Jag har tänkt synliggöra den kulturella utarmningen genom att beskriva människor och projekt som verkar för att motverka detta, som verkar för ett levande kulturliv. Projektet är rotat i Dalarna. Personerna jag planerar intervjua tillhör i huvudsak min egen vänkrets i Dalarna som mer kända kulturprofiler som Pelle Lindström, Sofia Sanden, Bengan och Eva Janson, Peter Ka...

Planerar att göra en film som jag tänkt kalla Steget in i framtiden. Filmen ska handla om den teori som går ut på att det ohållbara samhället är resultatet av kulturfattigdom! Utgångspunkten är den här teorin. Utifrån den har jag tänkt titta på kulturen i konsumtionssamhället.

I dagens samhälle har vi en utbredd bild av kulturen som något som enbart har med konst och musik att göra, när kulturen egentligen handlar om i princip alla mänskliga aktiviteter.

Upplägg:

Problemformulering. Historisk tillbakablick. Beskrivning av dagsläget och förslag och exempel på lösningar.

Jag har tänkt synliggöra den kulturella utarmningen genom att beskriva människor och projekt som verkar för att motverka detta, som verkar för ett levande kulturliv.

Projektet är rotat i Dalarna. Personerna jag planerar intervjua tillhör i huvudsak min egen vänkrets i Dalarna som mer kända kulturprofiler som Pelle Lindström, Sofia Sanden, Bengan och Eva Janson, Peter Karlsson m.fl.men också ett antal mindre kända.

Exemplen på levande kultur tar jag också huvudsakligen från Dalarna som Bio Kontrast här i Leksand.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-01790

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare