Evelina Elfving
Skogens Kvinnor

Synopsis

År 2020 var det drygt 200 000 jägare som löste ut jaktkort; nio procent av dessa aktiva jägare var kvinnor. I en observerande dokumentär med ett “show don’t tell”- koncept, får vi ta rygg på två kvinnor som ägnar sig åt den mansdominerade aktiviteten jakt. I dokumentären får vi följa två personligheter som vill inspirera och är engagerade i ekologisk hållbarhet, natur- och djurliv. Det blir således en djupdykning i såväl Sveriges naturliv som i kvinnors berättelser samt deras vardag. Genom huvudpersonernas naturliga interaktioner med sin omgivning, sina kollegor och sina vänner får åskådaren en djupare förståelse och inblick för berättelsen och personernas liv. Syftet med dokumentären är att inspirera, sprida kunskap och ta del av samtal om hur jaktkulturen ser ut. Dessutom kommer huvudpersonerna stå för narrativet genom en reflekterande voice over, som ger en inblick kring deras tankar och reflektioner och som ska kunna komplettera de interak...

År 2020 var det drygt 200 000 jägare som löste ut jaktkort; nio procent av dessa aktiva jägare var kvinnor. I en observerande dokumentär med ett “show don’t tell”- koncept, får vi ta rygg på två kvinnor som ägnar sig åt den mansdominerade aktiviteten jakt. I dokumentären får vi följa två personligheter som vill inspirera och är engagerade i ekologisk hållbarhet, natur- och djurliv. Det blir således en djupdykning i såväl Sveriges naturliv som i kvinnors berättelser samt deras vardag.

Genom huvudpersonernas naturliga interaktioner med sin omgivning, sina kollegor och sina vänner får åskådaren en djupare förståelse och inblick för berättelsen och personernas liv. Syftet med dokumentären är att inspirera, sprida kunskap och ta del av samtal om hur jaktkulturen ser ut. Dessutom kommer huvudpersonerna stå för narrativet genom en reflekterande voice over, som ger en inblick kring deras tankar och reflektioner och som ska kunna komplettera de interaktiva sammanhangen. Dessa tankar hoppas vi nå genom en semistrukturerad intervju med kvinnorna om deras tillvaro och erfarenheter. Genom ett personporträtt av dessa personer får åskådaren en djupare kunskap av jaktlivet och viltvård samt en förståelse för dess betydelse.

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01993

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare