Sandra Blom Wysocka
I Gränslandet

Synopsis

Detta känslopräglade audiovisuella verk är ett möte mellan en svensk visa om folksägner ur ett modernt perspektiv och vår personliga tolkning av en inre resa. Denna inre resa gestaltas i ett experimentellt bildspråk. Gestaltningen bygger huvudsakligen på kroppsliga rörelser genom dans och scenerier som uttryck för olika sinnestillstånd och känslor. Dansen börjar interiört i studions mörker där människan, vår karaktär, vaknar upp. Hen befinner sig i ett gränsland mellan den moderna världen och en förnimmelse av naturen. Vi leds in i människans inre, där vi finner hen svävande i en oändlighet. Men hen svävar inte, utan faller. Och vi med hen. Vilsen söker hen, genom dans, efter vägledning hos naturen i kampen om att återfinna balansen mellan sig själv och den samtida tillvaron. Successivt övergår den inre resan till exteriöra bilder i en naturenlig, oförädlad miljö. Kampen som pågår är människans strävan efter att åter knyta an till sitt inre...

Detta känslopräglade audiovisuella verk är ett möte mellan en svensk visa om folksägner ur ett modernt perspektiv och vår personliga tolkning av en inre resa. Denna inre resa gestaltas i ett experimentellt bildspråk. Gestaltningen bygger huvudsakligen på kroppsliga rörelser genom dans och scenerier som uttryck för olika sinnestillstånd och känslor.

Dansen börjar interiört i studions mörker där människan, vår karaktär, vaknar upp. Hen befinner sig i ett gränsland mellan den moderna världen och en förnimmelse av naturen. Vi leds in i människans inre, där vi finner hen svävande i en oändlighet. Men hen svävar inte, utan faller. Och vi med hen. Vilsen söker hen, genom dans, efter vägledning hos naturen i kampen om att återfinna balansen mellan sig själv och den samtida tillvaron.

Successivt övergår den inre resan till exteriöra bilder i en naturenlig, oförädlad miljö. Kampen som pågår är människans strävan efter att åter knyta an till sitt inre såväl som sin naturliga urmiljö. Hen landar mjukt i naturens barm, men var fallet bara en metafor?

Läs hela synopsis Dölj hela synopsis

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01890

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare