David Billström
Personlighetstestet

Synopsis

En arbetssökande kommer på en intervju och får fylla i ett personlighetstest. Därefter går arbetsgivaren igenom testet med den sökande för att se om hon/han passar för jobbet. Alltefter som intervjun fortgår går det upp för den sökande att det är en mycket underlig arbetsplats.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-01449

Projektmedlemmar

Medverkande