Jonas Eriksson
Koppången

Synopsis

I ödemarkerna norr om Orsa breder ett vidsträckt myrområde ut sig. Har samsas skogen, myrarna och bergen i vad vi kallar Koppången. Ett naturreservat älskat av dem som nyttjar området. Både omskrivet och tonsatt.

Koppången behöver inte motivera sin skyddsstatus som naturreservat. Gemene man är överens att området är värt att bevara. Men när Koppången lyftes upp som en kandidat att bli nationalpark, det starkaste naturskyddet som finns, så ställde sig befolkningen till synes emot förslaget. Naturvårdsverket avser inte att bilda nationalparker utan ett lokalt stöd och därmed har inget hänt med frågan sedan förslaget lades 2008.

I denna film avser vi att gestalta naturreservatet Koppångens samt komma till insikt om viljan att införa, eller förhindra, en framtida nationalpark.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-02103

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare