Tim Kammeborn
Informationsfilmer för förtroendevalda - Landstinget

Synopsis

Landstingets förtroendevalda berättar om sin roll och position. !5 intervjuer läggs upp på Landstingets hemsida. Varje intervju kommer vara runt 10 minuter lång.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-01640

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare