Mike Christensen
Drive In Bio

Synopsis

Fortsättning på projektet utomhus/drive in bio för barn/unga. Vi kommer att visa två filmer för de yngre och en film för de äldre som ungdomarna själva varit med och valt ut. Filmerna som kommer visas är Raya och den sista draken, Cruella och Isidious Part 2.

Vi samarbetar som vanligt med Amtech kring teknik. Hela arrangemanget kommer att vara gratis för alla. Vi kommer även att samarbeta med Kulturskolan och tillsammans med ungdomar söka ekonomiskt stöd internt och från fritidsforum.

Ungdomar kommer vara med under själva evenemanget och lära sig om hur man arrangerar ett lite större projekt. Vi har fått väldigt mycket bra respons sedan förra året och skulle därför vilja fortsätta för att kunna locka ännu fler. Vi tror att om vi fortsätter med det här konceptet kan det bli väldigt stort i Dalarna.

Vi kommer involvera cirka 4 ungdomar i förarbetet och under själva genomförandet.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-01941

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare