Jonas Bogsjö
Den utan synd

Synopsis

Sven och Christer har vart vänner sedan skoltiden och sedan länge har de tillsammans åkt på en årlig campingtur ute i en ödslig skog. Den här turen skiljer sig dock mot alla de andra. Sven har vänstrat med Christers fru och Christer vet om det. Christer har gömt något i bagageluckan som han inte kan bärga sig för att visa för sin kamrat. Den här natten hänger allt på liv och död.

Bilder & Filmer

Projektinfo

#PR-01852

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare