Andreaz Zettergren
Barnkulturfestival

Synopsis

En festival där barn har möjlighet att uttrycka sig i olika kulturella former

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-02017

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare