Malla Grapengiesser
Autonomous

Synopsis

Vi vill genom att följa Markus (vår huvudkaraktär) skildra en slags modern drifter-tillvaro där det moderna och anonyma samhället suddar ut gränserna för vad som är verkligt och icke verkligt. Dagens teknik låter oss få tillgång att prata med vem vi vill, vart vi vill. Att bo på en plats behöver därför inte innebära att man lever det liv som är typiskt för den platsen. Tillgång till att leva olika liv blir enklare och längtan efter något annat större. Målet är att skapa ett existentiellt drama som startar i Sverige och avslutas i Tokyo.

Bilder & Filmer

Projektinformation

#PR-00671

Projektmedlemmar

Medverkande

Handläggare