Om oss

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film och rörlig bild i Dalarnas län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Dalarna, där Film i Dalarna är en basenhet inom Kultur-och Bildningsförvaltningen. Film i Dalarna stöds av Kulturrådet och Falu Kommun.

Våran verksamhet bedrivs inom tre huvudområden.

Pedagogik

Vi verkar för att öka möjligheten för barn och unga att skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Inom skolans område handlar det om att ta initiativ till skolbiovisningar och att erbjuda kompetensutveckling för lärare. När det gäller fritid rör det sig t ex om att stödja lokala medieverkstäder och filmläger för unga. Det pedagogiska arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner.

Visning

Vi verkar för att film visas i länet på olika sätt, särskilt sådan film som producerats i regionen. Vi stödjer också filmfestivaler som arrangeras i regionen och arbetar för att stärka biograferna i länet.Visning

Produktion

Vi ger stöd till växthusprojekt som riktar sig till unga filmare. Samt professionell spel- och dokumentärfilmsproduktion, i form av ekonomiska bidrag, utlåning av teknik och kompetensutveckling för filmarbetare.

Film i Dalarna är medlem i två ideella föreningar; Regionala resurscentrums samarbetsråd, med syfte att stärka regionala resurscentrums roll samt Filmomediepedagogik, med syfte att stärka filmpedagogisk verksamhet.

Besöks- och postadress:

Film i Dalarna
Kaserngården 13
791 40 FALUN
info@filmidalarna.se

Fakturaadress:

Landstinget Dalarna
92450 Film i Dalarna
Box 1030
831 29 ÖSTERSUND