Videogud Symposium 2018

Videogud Symposium 2018

Årets Videogud symposium gör en djupdykning i japansk videokonst samtidigt som vi uppmärksammar 150 år av diplomatiska relationer mellan Japan och Sverige. Vi är väldigt stolta över att få hit tre spännande konstnärer från Japan till vår dag, samt att i Videoguds vårprogram presentera fem japanska konstnärer på våra stationer i tre län. I samarbete med Leksands Kulturhus ställer vi ut tre japanska konstnärer inom utställningen Japan-Sverige 150 år, som pågår parallellt.


Föreläsningar:

Kentaro Taki, konstnär och driver VIDEOART CENTER Tokyo

Ko Nakajima, konstnär och pionjär inom japansk videokonst och dataanimation

Takayuki Yamamoto, konstnär


Anmälan sker till tobias.ingels@filmidalarna.se


Begränsat antal platser. Deadline 8 februari.

Vid anmälan bjuder vi på fika (f.m & e.m). Uppge ev. allergier etc. i din anmälan.

Meddela om du vill deltaga vid middagen efter eventet.

Information och anmälan: tobias.ingels@filmidalarna.se


Varmt välkommen!


Symposiet arrangeras av Film i Dalarna; Scen, dans, konst Landstinget Dalarna och Videogud i samarbete med Leksands folkhögskola. Adress till Leksands folkhögskola: Siljegårdsvägen 21, Leksand


Programtider VideoGUDs symposium (alla föreläsningar hålls på engelska)


09:45-10:15 Kaffe och mackor

10:15-10:30 Introduktion av dagen

10:30-12:00 Föredrag: Kentaro Taki, konstnär och ordförande av Tokyo Videoart Center

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Föredrag: Koji Nakajima, konstnär och pionjär inom japansk videokonst

14:30-14:45 Paus

14:45-16:15 Föredrag: Takayuki Yamamoto, konstnär

16:15-16:30 Avslut

17:00-19:00 Middag


VIDEOGUD är ett samarbete mellan regionerna Gävleborg, Uppsala och landstinget Dalarna. Med visningsstationer i offentlig miljö och ett årligt symposium skapar vi möjlighet för människor att ta del av aktuell videokonst. Vill du veta mer om VIDEOGUD? Besök oss på: www.videogud.se


Kentaro Taki


Kentaro Taki föddes i Osaka, Japan 1973.

Taki försöker med sitt konstnärskap hitta en kritisk position mot de strukturer av alienation som skapar isolering i en urban miljö. Genom sitt konstnärskap experimenterar och undersöker Taki två tillstånd i den urbana miljön, ”fysisk täthet”, ”överinformation” som står i kontrast till ”tomhet” och “icke representerad frånvaro”. Genom att sammanföra bilder försöker Taki skapa nya värden, eller hitta en systematisk mening. Takis verk blir till en rumslig komposition där små miniatyrer av vårt samhälle innehållandes strukturer av alienation påvisas.


 

Kentaro Taki är ordförande i föreningen VIDEOART CENTER Tokyo (VCT) som grundades 2001. VCT är en förening tillägnad videokonst och andra tidsbaserade medium. Förutom sin roll som nätverkskapare så driver föreningen ett videokonstbibliotek med över 100 japanska titlar och 50 internationella.

Under perioden 3-24 maj visar vi Kentaro Takis videoverk ”Living in a box-cube”, 2007 på våra videogudsstationer.


För mer information om Kentaro Taki eller VIDEOARTCENTER TOKYO besök deras hemsidor: VIDEOARTCENTER Tokyo: http://www.vctokyo.org/en/

Kentaro Taki: http://www.takiscope.jp/


 

Ko Nakajima
“Jag vill göra datoreffekterna så lika naturen som möjligt, för att inte gå bort från den. Jag tycker att institutionernas datorer idag används till destruktiva krafter. All utveckling av kärnteknik görs med datorer. Min inställning är att vända om och att använda datorn för att gå tillbaka till naturen. “

– Ko Nakajima


Ko Nakajima föddes i Kumamoto 1941 och är en av pionjärerna inom videokonst och dataanimation. Nakajima är nu en Tokyobaserad konstnär som började sin karriär på 1960-talet med 16mm filmanimation för att 1971 övergå till att helt omfamna video, ett medium som han arbetar med än idag. I början av 70-talet grundade han “Video Earth Tokyo”, ett nätverk för oberoende filmskapare med filialer i hela Japan. Konstnären bidrog också till att bredda video mediets tekniska möjligheter genom att utveckla “Animaker” med Sony år 1978 för att förenkla videoanimationer och senare “Aniputer” med JVC, en bärbar maskin som underlättar tillgången till 2D och 3D-datorgrafik för allmänheten och ledde till produktion av ett av hans mest kända arbeten “Mt. Fuji”.


Under perioden 22 mars-11 april visar våra videogudsstationer Ko Nakajimas videoverk ”My Life”, 1976-2014.


För mer information om Ko Nakajima besök: http://konakajima.blogspot.se/ (bloggen är mestadels på japanska).


 

Takayuiki Yamamoto”– Jag startar med en auktoritär lärarroll för att sedan ta ett steg tillbaka tills vi tillsammans når en nivå där vi alla blir likvärdiga samskapare i projektet. Vi skapar ett utrymme där barnen går från att släppa idén om att få bekräftelse av sin lärare till att skapa utifrån sig själva. De kan bli konfronterade av ett oberoende, som kan upplevas som ett tillstånd av osäkerhet och tvetydighet men med plats för energi och kreativitet.”

-Takayuki Yamamoto


Takayuki är född 1974 i Aichi, Japan. Han är f.d. grundskolelärare som undersöker frågeställningar som är omöjliga att fånga tillsammans med barn i åldern 7-9 år. Takayuki skapar konst som uttrycker en världssyn som inte är bunden av vuxnas regler genom att i sin workshop frammana ärliga reaktioner, kreativitet och ibland barnens speciella grymhet. T.ex. ord som – ‘mörk materia’, ‘nytt helvete’, ‘spå din framtid’, blir startskottet för en diskussion som leder till en skapande process. Här är processen lika viktig som det färdiga verket. Barnens färdiga konstverk blir det skulpturala medan konstnärens färdiga produkt blir filmade intervjuer av barnen under deras presentation av den skulpturala form som framkommit under deras dagar tillsammans. Hans projekt porträtterar särdragen hos de sociala system och seder genom vilka vi har fostrats samt frammanande samtal genom kreativitet och spel bland barnen.


För mer information om Takayuki Yamamoto besök: http://takayukiyamamoto.com/