man sitter i snön för tunt klädd och ser på en gammal tjock-tv.

Novemberfestivalen

24 november - 25 november

2023 års festival går av stapeln 24-25 november!

Novemberfestivalen är Sveriges nationella arena för unga filmare. Festivalen utgör en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan utbyta erfarenheter, vädra åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och regiongränser.

Dalarnas bidrag är filmen Jaja av Hugo Melin som vann årets tungviktspris på Dalarnas filmfestival!

Festivalen bjuder visning av tävlande filmer, seminarier, face to face med aktuella filmpersonligheter och festligheter, inte minst vid den avslutande prisutdelningen där både Novemberfestivalen samt våra samarbetspartners delar ut priser och utmärkelser.

Novemberfestivalen föregås av 19 regionala uttagningar runt om i landet och tävlingen utgör en nationell ”final”. Under festivalens två dagar visas ca 45 av Sveriges bästa kortfilmer gjorda av unga filmskapare. Filmerna som tävlar nationellt i klasserna mellanvikt (16-19 år) och tungvikt (20-26 år), ska följa de nationella reglerna och bedöms av en kvalificerad jury. 


Novemberfestivalen arbetar för en nära kontakt med filmbranschen och deltar i internationella nätverk med andra festivaler och forum för unga filmare.


Novemberfestivalen arrangeras av N3 Mötesplats för ung kultur, Trollhättans Stad, med stöd av Svenska Filminstitutet, Västra Götalandsregionen och Folkets Hus Kulturhuset.