filmklappa samt gamla filmrullar

Moving Sweden

03 oktober

Moving Sweden har infört deadlines för ansökningar om produktionsstöd. Utvecklingsstöd kan du fortfarande söka löpande. Moving Sweden är Svenska Filminstitutet och SVT:s gemensamma satsning för långfilm där regissören får ha gjort max en långfilm tidigare.

Sista deadline för 2022: 3 oktober