Länskulturdagen Dalarna

Länskulturdagen Dalarna

23 oktober

Länskulturdagen arrangeras av de regionalt finansierade kulturverksamheterna i Dalarna inom film, musik, teater, dans, hemslöjd, litteratur och kulturarv. I år bjuder vi in till en fullspäckad utbudsdag där du kan ta del av film, föreställningar, performance, workshops och mycket annat.

Anmälan öppnar 2 september på Region Dalarnas hemsida. 


Mer info kommer efter sommaren!