Inspirationsdag för film-och mediepedagoger

Inspirationsdag för film-och mediepedagoger

12 oktober

Film i Dalarna bjuder in Dalarnas film -och mediepedagoger till en inspirationsdag. Tanken är att samlas och uppmuntra varandra till att arbeta med film i skolan eller i fritidsprojekt som gynnar barn och ungdomars intresse för film. Dagen kommer att innehålla inspirationsföreläsare som berättar om genomförda filmprojekt samt gästföreläsare.

Temat för inspirationsdagen är källkritik och demokrati.

Mer information om plats, tid, program m.m. kommer i september.

inspirationsdag