Bergmanveckan

Bergmanveckan

24 juni - 30 juni

Bergmanveckan på Fårö är en årlig festival ägnad åt Bergman och hans konstnärskap, med sju dagar fyllda av film, samtal, teater, musik och föreläsningar kopplade till honom och hans verk – men där en stor del av programmet också visar hur han påverkar filmare, dramatiker, konstnärer och musiker än i dag. En mängd svenska gäster deltar i de olika punkterna, och väl valda internationella gäster bjuds in varje år.

Läs mer om Bergmanveckan här.