gammal filmkamera

Berätta med film om historia

01 december

Inbjudan till online-konferens 

Berätta med film om historia 

Torsdag den 1 december kl 13.00 – 17.00 i Zoom 

Välkommen! 

 

Många intressanta filmer om kulturarv och historia produceras inom i online-kurserna ”Berätta med film om kulturarv och historia” och ”Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia” vid Dalarnas Audiovisuella Akademi, Högskolan Dalarna.  

Studenterna är verksamma vid museer och arkiv, eller som pedagoger, fotografer, lärare och konstnärer, några är engagerade i en hembygdsförening. Inom kursernas ram undersöker de de rika möjligheter som historisk dokumentärfilm erbjuder att förmedla kulturarv. Hur man med film kan göra historia levande på ett särskilt sätt, då man i brev, dagböcker, gamla fotografier och kartor, historiska föremål och miljöer kan berätta om andra tider och berörande människoöden. 

Den 1 december på eftermiddagen visas exempel på nygjorda historiska dokumentärfilmer i kort format.  

Studenter berättar också om hur de efter kursen arbetar vidare med historisk dokumentärfilm inte bara vid museer och arkiv utan även som kursledare inom släktforskning och i skolans historieundervisning. 

Vi bjuder också in Svenska Filminstitutet till ett samtal om hinder och möjligheter för att göra arkivfilm mer tillgänglig. 

Program och Zoomlänk skickas ut separat. Mejla till mahg@du.se. 


Välkomna 

Maja Hagerman 

Konstnärlig lektor i bildproduktion 

Dalarnas Audiovisuella Akademi, DAVA 

Högskolan Dalarna