Kursen: Att leda kreativa lärandeprocesser

Kursen: Att leda kreativa lärandeprocesser

Kursen Att leda kreativa lärandeprocesser är ett projekt som fått stöd från Kulturrådet. Projektet avser utbilda filmpedagoger i att leda kreativa lärandeprocesser samt skapa ett metodmaterial för nationell spridning. 

Kursen innehåller övningar och modeller som hjälper deltagarna att designa upplägg för en filmkurs med flexibilitet. Deltagarna får lära sig att skapa kurs för både fysiskt och digitalt deltagande. Forma lärandeupplevelser utifrån deltagares behov, glädje och nyfikenhet. Förstå och leda grupper och låta individer komma till tals. Fortbildningen ska resultera i att deltagarna växer som handledare och människor, blir tryggare i osäkra situationer och utökar sitt pedagogiska perspektiv från lärare till handledare. 

Kursledarna är Åsa Norell och Roger Sjögren, Roger var med och grundade Hyper Island och Åsa jobbade över 10 år på Hyper Island. Idag jobbar de i nätverket The Collaboration Lab och designar och handleder lärandeupplevelser för ledare, grupper och individer.

Projektet startades 2020 och fortlöper.