Användarvillkor

På filmidalarna.se kan du som inloggad besökare dela med dig av text- och bildmaterial, videofiler och liknande samt kommentera andra besökares bidrag. Redaktören för filmidalarna.se övervakar ständigt tjänsterna och vill främja ett givande åsiktsutbyte genom att du som besökare följer de regler som finns och uppträder på ett respektfullt sätt. Genom att registrera dig som medlem på filmidalarna.se accepterar du dessa användarvillkor och de regler som finns. Om du inte accepterar villkoren kan du inte bli medlem. Reglerna kan komma att uppdateras och ändras kontinuerligt.Det material du publicerar på filmidalarna.se ägs bara av dig själv. filmidalarna.se kommer endast att behandla ditt material om du registrerar ett filmprojekt som du söker stöd för. filmidalarna.se äger dock inte rätten att redigera i, vidareförmedla eller på annat sätt uppläta materialet till tredje part.Alla inlägg och innehållsbidrag som lämnas ska vara förenliga med svensk lagstiftning och med de publicistiska riktlinjer som sätts upp av filmidalarna.se. filmidalarna.se har rätt att varna och ta bort de användare som inte respekterar dessa användarregler. Tänk på att du själv är ansvarig för det du gör tillgängligt i efterhandsmodererade forum. Du är således själv ansvarig för användningen av annans personuppgifter.

 • Informationen får inte innehålla känsliga uppgifter som hänför sig till andra privatpersoner. Begär du brott riskerar du att åtalas och att dömas för brottet.
 • Dina inlägg och innehållsbidrag får inte innehålla eller innebära:
 • Material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke eller upphovsrätt
 • Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap
 • Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer, vare sig nu levande eller döda
 • Uppmaning till våld eller annan brottslig handling
 • Utpekande av andra personer som brottsliga eller annan kränkning, hot eller förtal
 • Våldsskildringar
 • Barnpornografi
 • Annan brottslig verksamhet
 • Intrång i annans privatliv, adresser, telefonnummer och mailadresser
 • Datorvirus eller annat som kan skada filmidalarna.se eller övriga användares utrustning
 • filmidalarna.se har rätt att ta bort inlägg som bryter mot ovanstående.

Inläggen på filmidalarna.se förhandsgranskas inte. Redaktören för filmidalarna.se övervakar dock användningen av webbtjänsterna. Vi uppskattar din hjälp att snabbt hitta tveksamma inlägg på filmidalarna.se. Om du anser att ett inlägg strider mot användarreglerna ovan, skicka ett mail till abuse@filmidalarna.se. Tänk på att inkludera ditt namn och gärna telefonnummer samt mailadress.

Texter, bilder, grafik, ljud och annat material som du för tillgång till på filmidalarna.se skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär bl.a. att du inte för lagra eller kopiera sådant material annat än för ditt privata bruk. Det innebär vidare att du inte får göra sådant material tillgängligt för allmänheten genom att framföra, färsälja, uthyra, utlåna eller på annat sätt sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) materialet utan tillstånd från den som har upphovsrätt till materialet. Det publicerade materialet får dock återges, helt eller delvis enligt citaträtten, under förutsättning att källan anges. Däremot får inte bilder och grafik användas utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Mångfaldigande i kommersiellt syfte är inte tillåtet.

Personuppgifterna behandlas endast av filmidalarna.se och sprids inte vidare till annan part om du inte själv väljer det.

På filmidalarna.se används cookies av strikt tekniska skäl för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på filmidalarna.se. Informationen som samlas in är anonym och innehåller varken namn, mailadress eller några andra personliga uppgifter. Information om besökaren kan inte spåras av filmidalarna.se.