@jakobknutsson
Jakob Knutsson
 • Klippare
 • Filmfotograf
 • Dokumentärfilmare

Om Jakob

 • Ålder
 • Telefon
 • E-post
 • Hemsida
 • Ort
  Göteborg
 • Län
  Västra Götalands län
 • Företag
 • Youtube showreel
 • Favoritfilm

Jakobs utbildningar

Komplett filmografi